Best Medikal

BUHAR STERİLİZATÖRÜ VALİDASYONU

Aslında tekrarlanan bir doğrulamadır,işlemin kalıcı olarak gerekli normlara uygun sonuçlara ulaşmasının kontrolüdür. Bir Validasyon işlemi Installation Qualification (IQ) kurulum testi, Operational Qualification,fonksiyonel test (OQ) ve Performance Qualification ,Performans test(PQ) olmak üzere üç aşamadan oluşur.Validasyon aslında cihaz için kesin bir yargıya varmaktır,Bu işlem uygulanan prosesler,ekipmanlar ve malzemelerin kontrolünü sağlar.Validasyon sonuç raporu çeşitli formatlarda özetlenmiş bilgi ve grafiklerden oluşur.Tüm istenen değerler program tarafından otomatik hesaplanır.

 
 
Cihaz içerisinde kullanılan data logger lar sayesinde çevrim içinde olan tüm ölçümler kayıt edilir.Daha sonra orjinal akredite interface ve software vasıtasıyla ölçülen değerler uluslararası normlar ile otomatik olarak karşılaştırılır ve kesin sonuç alınır.Bu işlemin sonunda istenilen formda raporlama yapabilir program üstünde detaylı incelemelerde bulunabilirsiniz

 

 

Yıkayıcı Dezenfektör için uygulanan Standart:

EN ISO 15883 Yıkayıcı Dezenfektör Cihazlarının Rutin Kontrolü ve Validasyonu

Buhar Sterilizatörü için uygulanan Standartlar:

DIN EN 285 Büyük Sterilizatörler 

EN 13060 Küçük Sterilizatörler (< 60 liter)

EN ISO 17665 Validasyon Uygulamaları

ISO EN 11140-4 rutin takip (Bowie Dick Test

Dokümanlar
BUHAR STERİLİZASYONU
SİTE İÇİ ARAMA